poniedziałek, 13 maja 2013

Zapalcie świece…®

 
Zapalcie świece
by rozgrzać myśli
by ciepłymi słowy
chłód przykryć
co głęboko tkwi
w ludzkiej udręce
zapalcie świece
by rozgrzać serca
wlać puchary nadziei
na życie lepsze
na miłość co za rogiem
z utęsknieniem czeka
zapalcie świece
za życie nasze
co w nas żyje
co pamięta o nas
dzięki Tobie
tutaj jesteśmy.